PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE
2013-09-29
TORMAX dla obiektów służby zdrowia
Na co należy zwrócić uwagę dobierając rozwiązanie dla wejść z zastosowaniem drzwi automatycznych w obiektach służby zdrowia?

Automatyczne Drzwi Sp. z o.o.
ul. Warszawska 14
05-090 Dawidy

tel. 22 116 89 57
info@tormax.pl
www.tormax.pl

» więcej o firmie

Drzwi otwierające się przed pacjentami


Drzwi Tormax spełniają wymagania stawiane wejściom do obiektów służby zdrowia:

 • Posiadają dopuszczenia CE, TUV, RoHS, UL, Aprobatę Techniczną ITB.
 • Spełniają europejskie normy bezpieczeństwa DIN 18650 (ochrona przed przycięciem).

Sprawdzają się jako wejście dla osób niepełnosprawnych:

 • Uwzględniają Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz.U.02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002r.) wraz z aktualnymi zmianami ( Dz.U.09.56.461 z dnia 09.07.2009r.):

§ 62. 1. Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych (...) powinny mieć w świetle ościeżnicy co najmniej: szerokość 0,9m i wysokość 2m. W przypadku zastosowania drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,9m.

Drzwi TORMAX zapewniają sterylność i higienę:

 • Gwarantują wysoki stopień ochrony przed wpływem czynników zewnętrznych (wersja IP 65).
 • Dzięki wysokiemu standardowi higienicznemu sa idealnym rozwiązaniem dla sal operacyjnych i pomieszczeń laboratoryjnych.
TORMAX pomaga rozwiązać specyficzne problemy pojawiające się podczas projektowania i zapewnia doradztwo aż po wykonanie.

PROPONOWANE  ROZWIĄZANIA DLA OBIEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA:

 • Automatyczne drzwi przesuwne z napędami:
  • Win Drive 2201
  • TEP.IP65 / TXP.IP65
 • Automatyczne drzwi rozwierne z napędem Smart Drive 1101
ZESTAWIENIE NAPĘDÓW

Na co należy zwrócić uwagę dobierając rozwiązanie dla wejść z zastosowaniem drzwi automatycznych w obiektach służby zdrowia?

1. Usytuowanie dróg ewakuacyjnych

Drzwi przesuwne, zastosowane na drogach ewakuacyjnych, powinny spełniać następujące warunki wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  Dziennik Ustaw Nr 56 z 2009 roku:

  • Otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania.
  • Samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru przez system wykrywania dymu chroniący strefę pożarową, do ewakuacji z której te drzwi
   są przeznaczone, a także w przypadku awarii drzwi.

Rozporządzenie określa, że łączną szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim równocześnie, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób - 0,8 m.

Napędy TORMAX WD 2201, TEP.IP 65 / TXP.IP 65, Smart Drive 1101 są wykonane w opcji spełniającej wymagania niezbędne do instalowania ich do drzwi stosowanych na drodze ewakuacyjnej.

2. ZMINIMALIZOWANIE BARIER TECHNICZNYCH I ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Aby budynek był przyjazny dla wszystkich użytkowników, należy wziąć pod uwagę:

 • Osoby starsze, niepełnosprawne - poruszają się dużo wolniej, często korzystają ze sprzętu ułatwiającego utrzymanie równowagi.
 • Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich - należy zwrócić uwagę na odpowiednią ilość miejsca, łatwy dostęp do pokoi i do otoczenia.
Osoby  niskiego wzrostu, dzieci oraz wózki  dziecięce -  każdy  wózek  i  osoba pchająca  go  stoi  w obliczu podobnych  problemów  jak użytkownik  wózka inwalidzkiego. Dzieci i osoby niskiego wzrostu często nie są zauważalne przez czujniki, które są instalowane zbyt wysoko.


3. ODPORNOŚĆ NA WPŁYW CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

W budynkach o zwiększonych wymaganiach odnośnie higieny i czystości zaleca się zamontowanie napędów nierdzewnych, pyłoszczelnych i odpornych na wpływ wody. Napędy TEP.IP65 / TXP.IP65 sprawdzają się na salach operacyjnych, w laboratoriach i w pomieszczeniach, w których sterylność jest standardem.

źródło: Tormax